نمایشگاه هنرجویان شهید مهدوی

/
ریاست آکادمی معماری کودک و نوجوان به عنوان اولین نهاد متولی م…

خانه و شهر کودک در روز جهانی کودک

/
در سال ۱۹۸۶ در چنین روزی ۲ تن از دانش‌آموزان ۹ ساله مدرسه آتاتوری در نیویورک با …